Let’s talk strategy

In: Uncategorized

22 Jan 2013
 

On Friday 18 January, the VSNU board (Algemeen Bestuur) discussed global trends that are impacting the world of higher education in the context of a strategy process commissioned by the VSNU (association of Dutch Universities) for the remainder of 2013. I very much welcomed the opportunity to review and discuss with my colleagues how we all see the world changing and what that means for universities, as a whole, and the education and research processes in particular. There are many very relevant trends in the world out there. Disruptive technology is a very obvious one. Another interesting development is the emergence of science parks. The world’s first incubator for tech-based spin-outs was built in Stanford over sixty years ago and it has been a huge success. Increasingly, universities are also looking at social science parks to stimulate the growing field of public innovation. I personally  find the idea of a social science park/ public policy lab intriguing – an experimental workshop that prototypes new forms of public service delivery. Perhaps an idea for the new LDE School of Governance which is currently being scoped by Erasmus University in our strategic alliance with Leiden and Delft?  We further discussed shifting power relations, the role of universities in delivering on social mobility and employability expectations, the impact of world climate and economic crisis and the responses of unversities, as well as domestic trends around integrity, quality assurance and branding. All of these trends are relevant not only at a national level, but also for our own current internal strategy process. And even if the outcome of this process is ‘yet another report’, as some would anticipate, in my view the power is in the process of thinking through the unthinkable, and preparing for an appropriate response.

 

2 Responses to Let’s talk strategy

Avatar

Steven Van de Walle

January 24th, 2013 at 12:21

Innovatie in publieke diensten is een van de kernthema’s van de Vakgroep Bestuurskunde. We starten zelfs binnen enkele maanden aan een groot FP7 onderzoeksprogramma over ‘Learning from Innovation in Public Services’ (LIPSE).

Tegelijk moeten we onze eigen agenda bewaken: De EU en beleidsmakers zijn, na jarenlange verwaarlozing, opeens grote fans geworden van (onderzoek naar) publieke diensten en sociale innovatie. Ze hebben echter problemen om feiten en trends te onderscheiden van hypes. Hetzelfde zien we met experimenteel onderzoek, dat in ons vakgebied, en ook in de bredere politicologie, ‘hot’ is (en waar we zelf ook aan meedoen). Een verschuiving van methode brengt echter ook een verschuiving van onderzoeksvragen met zich mee. Nochtans moet de relatie anders zijn: methode volgt onderzoeksvraag, en dus niet andersom. Het testen van prototypes van innovatieve publieke dienstverlening moet wat mij betreft worden overgelaten aan de (erg grote). Onderzoeken waarom en hoe iets werkt, en wat de implicaties zijn van deze innovaties voor efficiëntie, rechtstaat, resilience, en democratie, dat is dan weer de taak van de universiteit.

Hoe kan de EUR hieraan bijdragen? Een eerste aanbeveling is natuurlijk beter te communiceren, maar dat is bekend. Ten tweede kunnen we veel winnen uit een bundeling van methodologische expertise die nu erg is versnipperd over de vakgroepen heen. Waarom geen afdeling methoden en statistiek zoals aan de UU? Waarom geen centraal aangeboden hooggespecialiseerd opleidingspakket voor medewerkers i.p.v. deze opleidingen telkens opnieuw individueel op de markt aan te kopen? Ook een investering in computerwetenschappers of flexibel inzetbare programmeurs kan ons helpen om de uitdagingen van big data beter op te nemen.

De genoemde LDE School of Governance lijkt echter geen geschikt platform om hier vorm aan te geven. Dit is vooral een structuur die in CvB beleidsdocumenten opduikt, maar die op de werkvloer totaal geen steun heeft. Onze vakgroep bestuurskunde is nu al 1 van de grootste in Europa. Een combinatie van BSK, ISS, IBMG en IHS levert een dusdanig onderzoeksvolume over governance en public services op dat het onduidelijk is hoe verdere schaalvergroting hier nog verder kan aan bijdragen. Tenzij natuurlijk de extra budgettaire volumes van die aard worden dat we de concurrentie aan kunnen met de ‘echte’ School of Governance, bv de School of Public Policy van CEU, gesteund door een endowment van George Soros (880mln USD voor CEU); de Blavatnik School of Government in Oxford opgestart met een gift van 75miljoen GBP, de Lee Kuan Yew School met een endowment van verschillende 100-en miljoenen, of zelfs de kleintjes zoals de Hertie School of Government met een inkomen uit een stichting van meer dan 5 miljoen euro per jaar. Enkel wanneer we op deze schaal denken moeten we ons willen ombouwen tot een LDE ‘School of Governance’

Avatar

Pauline van der Meer Mohr

May 7th, 2013 at 14:23

het idee van bundeling van methodologische expertise spreekt me aan. Ben het eens met je opmerking dat LDE School of Governance daar geen geschikt platform voor is. Je opmerking over ‘geen steun op de werkvloer’ baart me zorgen, want het idee is op de werkvloer geboren (zij het dan de Leidse werkvloer). Hier is duidelijk meer dialoog op z’n plaats. In mijn beeld zal deze school in eerste instantie vooral een graduate school moeten zijn. En ja, ik ben in gesprek met kringen rond Soros en andere mogelijke weldoeners. Het moge duidelijk zijn dat niemand snel de portefeuille trekt….

Comment Form

Erasmus Universiteit Rotterdam

Pauline van der Meer Mohr is president of the Executive Board and is responsible for general administrative matters, such as the relationship with the Board of Trustees and the University Council. She focuses on the strategic policy, international affairs and external contacts, including the Rotterdam region, industry and other knowledge institutions.

  • Caroline: Pauline mooi en dank voor je gedachten over vertrouwen en fijne donderdag genietend Caroline [...]
  • Pauline van der Meer Mohr: Ik hield van Quod Novum, het blad uit mijn jeugd, maar ik heb ook veel waardering voor Erasmus Magaz [...]
  • Pauline van der Meer Mohr: het idee van bundeling van methodologische expertise spreekt me aan. Ben het eens met je opmerking d [...]
  • Steven Van de Walle: Innovatie in publieke diensten is een van de kernthema’s van de Vakgroep Bestuurskunde. We starten [...]
  • Hans-Peter: Hoewel het CvB -gezien de onafhankelijkheid van EM- hierover niet gaat, zou ik toch langs deze omweg [...]

Twitter

Volg Pauline van der Meer Mohr ook op Twitter: @PVdMM