Presentatie proof of concept ASK Erasmus

In: ASK Erasmus|Erasmus Studenten Service Centrum

8 Mar 2012

ASK Erasmus

Voor een klein publiek van betrokkenen (Michiel Berkhof, Trinicom; Jos van Wollingen, Ondersteuning OO&S; Coco Bogers, ESSC; Lindsay Underwoord, SSC ICT;  Henk Kok, DCO) en een student (als vertegenwoordiger van de toekomstige gebruikers) presenteert Dick Tensen van het SSC ICT de zogenaamde Proof of concept ASK Erasmus. De Engelse naam voor een conceptvoorbeeld van het vernieuwde ASK Erasmus waar binnenkort negen faculteiten op aangesloten zullen zijn. Ongeveer een maand geleden is geïnventariseerd wat er allemaal moet gebeuren en hoe het er ongeveer uit zou moeten zien en deze proof of concept moet inzicht bieden in hoe het zal worden.

Iedereen is erg enthousiast over wat Dick heeft gebouwd. De vormgeving is aangepast. De gegevens uit de database staan niet meer in een iFrame maar worden weergegeven in de huisstijl van de Erasmus Universiteit. Het is mogelijk om in de beide databases te zoeken (die van het ESSC en van iBMG, de twee nu aangesloten databases) en vervolgens worden de antwoorden onder verschillende tabbladen zichtbaar met aantallen zoekresultaten. De gegevens van het ESSC in een blauw tabje (de kleur van het ESSC) met het aantal zoekresultaten tussen haakjes daarachter. Die van het iBMG in de kleur van de faculteit met eveneens het aantal daar gevonden zoekresultaten. Door op de tabbladen te klikken kan geschakeld worden tussen de verschillende resultaten. Uiteindelijk is het de bedoeling dat er negen tabs in negen kleuren te zien zijn.

Natuurlijk moet er nog veel gebeuren. Er zijn vragen over de snelheid van het ophalen van de zoekresultaten die omlaag zal gaan als alle faculteiten zijn aangesloten. Het moet niet zo zijn dat een student tien seconden moet wachten op de resultaten van zijn zoekterm. Verder is nog geen hypersearch toegepast. Dat kan de zoekresultaten stukken beter maken. Ook stelt Dick de vraag of er ook een app moet komen van ASK Erasmus. Dat laatste zou betekenen dat de pagina in een andere computertaal gemaakt moet worden (Java).

Tenslotte zou het mooi zijn als er een automatisch gegenereerde lijst komt van meest gestelde vragen, maar dat er tegelijk invloed is uit te oefenen op die lijst met vragen. Want de medewerkers van ASK Erasmus zouden ook per seizoen moeten kunnen bepalen wat in die tijd de meest gestelde vragen zijn.

Kortom, er is nog genoeg te doen, maar er is al een mooi eerste resultaat.

Fedde van der Spoel

Comment Form

Erasmus Universiteit Rotterdam

De webcoördinatoren Christa en Fedde coördineren de websites van het Erasmus Studenten Service Centrum en het SSC Onderwijs, onderzoek en studentenzaken. Daarnaast houden zij zich bezig met nieuwe ontwikkelingen op het gebied van social media, mobiele toepassingen, etcetera. Zij bloggen over de ontwikkelingen op hun werkterrein.