Archive for the ‘Arbeidsrecht – ontslagrecht’ Category

Blog bij Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23 juli 2013, ECLI:NL:GHARL:2013:5392 (erven werknemer/Stichting) 1. Inleiding Het arbeidsrecht heeft een voorliefde voor de term ‘bijzonder.’ Zo wordt het in z’n totaliteit wel als een bijzonder, ja zelfs ‘eigenaardig’ rechtsgebied gezien. Het arbeidsovereenkomstenrecht van Titel 7.10 BW kent dan ook geen ‘normale’, maar bijzondere verplichtingen van werkgever (én werknemer). Daarnaast is het […]

Blog bij Rb. Rotterdam 16 augustus 2013, zaaknr. 1404250 CV EXPL 12-61102, AR 2013-0676 1.         Intro Stel dat iemand met een voetbal aan de voet en een basketbal in de hand achtereenvolgens eerst een deuk in een geparkeerde auto schiet, en direct daarna met een worp nog eens precies diezelfde deuk in precies diezelfde […]

1.            Inleiding Het Gerechtshof Den Haag deed op 16 april jongslede een interessante uitspraak over de toepassing van artikel 7:672 lid 6 BW: de verdubbeling van de opzegtermijn aan de kant van de werkgever ten aanzien van de opzegtermijn van de werknemer. Een simpele vermenigvuldiging was uiteindelijk niet wat het hof in gedachte had… […]

1. Inleiding Donderdag 28 februari jl. wees de Centrale Raad van Beroep een tweetal uitspraken waarmee hij een ontslagformule introduceerde in het ambtenarenrecht: ontslagvergoeding = maandsalaris x (aantal dienstjaren : 2) x verwijtbaarheid (aandeel). De Centrale Raad van Beroep durft daarmee rechtsvorming en rechtseenheid te bevorderen in zeer politieke tijden. Zowel het voortbestaan van het […]

1. Ontslagvergoedingsindex 2012 Deze week verscheen de jaarlijkse ontslagvergoedingsindex van mr.dr. P. Kruit (Ten Holter Noordam Advocaten). De index 2012 verschaft ons waardevol inzicht in de ontwikkeling van de ontslagvergoedingen in Nederland. Een aantal zaken valt op. Daarbij maak ik een onderscheid tussen ontbindingsvergoedingen en vergoedingen uit hoofde van kennelijk onredelijke opzegging. 2. Ontbindingsvergoeding Uit […]

1. Regeerakkoord Hervorming Ontslagrecht In het op 29 oktober 2012 gepresenteerde Regeerakkoord worden vergaande voorstellen gedaan op het terrein van het ontslagrecht. Het huidige duaal preventieve ontslagstelsel, wordt ingeruild voor een uniforme ontslagrecht waarbij voorafgaand aan het ontslag slechts nog advies moet worden gevraagd aan het UWV WERKbedrijf. Belangrijk verschil met de huidige situatie is […]


Erasmus School of Law

In een werkstad als Rotterdam is arbeidsrecht elke dag onderwerp van discussie. Een in arbeidsrechtelijke vraagstukken gespecialiseerde sectie kan dan ook niet ontbreken binnen Erasmus School of Law te Rotterdam. De sectie Arbeidsrecht is een jong en dynamisch team van arbeidsrechtspecialisten. Blijf op de hoogte van de wervelende dynamiek binnen dit wetenschappelijke vakgebied en het praktische werkveld: het arbeidsrecht volgens de Rotterdamse school!

Decaan ESL

  • Sanne: Ik vind het allemaal ook altijd erg ingewikkeld en kan in mijn ogen zeker makkelijker gemaakt worden [...]
  • Ruud Eisenberger: Wellicht een domme vraag van mijn kant: een voorbeeld: (i) Ktr ontbindt op 15 oktober aovk (ii) tege [...]
  • M.Maasman: Interessant, dit @Sigrid, hartelijk dank voor beantwoording van mijn vraag @Wim, de vraagstukken die [...]
  • Wim Spijker: Deze verwevenheid gaat misschien nog wel verder. Stel dat die opdrachtnemer premies sociale verzeker [...]
  • Sigrid Hemels (hoogleraar belastingrecht EUR): In antwoord op de vraag van M. Maasman hoe een opdrachtgever een beroep aantoont het volgende. Artik [...]