Archive for the ‘Arbeidsrecht – kwalificatie’ Category

1. Inleiding In het Regeerakkoord was reeds de wens uitgesproken dat de regering maatregelen zou treffen om vast- en flexarbeid meer met elkaar in overeenstemming te brengen (Regeerakkoord 2012, p. 34). Het wetsvoorstel 33 623 Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) in verband met het van toepassing verklaren van die wet op nader […]

Inleiding Op 15 maart jl. deed de Hoge Raad (fiscale kamer) een uitspraak over het bestaan van een privaatrechtelijke dienstbetrekking. Deze uitspraak is vooral interessant met betrekking tot het loonbegrip. Naar het oordeel van de Hoge Raad is bij de beoordeling van de vraag of sprake is van een privaatrechtelijke dienstbetrekking het bestaan van de […]

1. Inleiding Het Nederlandse arbeidsovereenkomstenrecht is geregeld in 7.10 BW. Indien iemand voldoet aan de elementen van artikel 7:610 BW dan is vervolgens het arbeidsrechtelijke regime van deze titel op hem van toepassing. Ons arbeidsrecht maakt daarbij geen onderscheid tussen de persoon van de werknemer. Of iemand laagopgeleid is en maar net het minimumloon ontvangt […]


Erasmus School of Law

In een werkstad als Rotterdam is arbeidsrecht elke dag onderwerp van discussie. Een in arbeidsrechtelijke vraagstukken gespecialiseerde sectie kan dan ook niet ontbreken binnen Erasmus School of Law te Rotterdam. De sectie Arbeidsrecht is een jong en dynamisch team van arbeidsrechtspecialisten. Blijf op de hoogte van de wervelende dynamiek binnen dit wetenschappelijke vakgebied en het praktische werkveld: het arbeidsrecht volgens de Rotterdamse school!

Decaan ESL

  • Sanne: Ik vind het allemaal ook altijd erg ingewikkeld en kan in mijn ogen zeker makkelijker gemaakt worden [...]
  • Ruud Eisenberger: Wellicht een domme vraag van mijn kant: een voorbeeld: (i) Ktr ontbindt op 15 oktober aovk (ii) tege [...]
  • M.Maasman: Interessant, dit @Sigrid, hartelijk dank voor beantwoording van mijn vraag @Wim, de vraagstukken die [...]
  • Wim Spijker: Deze verwevenheid gaat misschien nog wel verder. Stel dat die opdrachtnemer premies sociale verzeker [...]
  • Sigrid Hemels (hoogleraar belastingrecht EUR): In antwoord op de vraag van M. Maasman hoe een opdrachtgever een beroep aantoont het volgende. Artik [...]