Archive for the ‘Arbeidsrecht – algemeen’ Category

De wet van Meden en Perzen Het duale ontslagstelsel binnen het arbeidsrecht is al een lange tijd een wet van Meden en Perzen in Nederland. Het is een vaste regel, waarvan nooit afgeweken wordt. ‘Het spreekwoord is gegrond op de onveranderlijkheid van de eenmaal uitgevaardigde wetten der Meden en Perzen. Ons ontslagstel  houdt in dat […]

Doel van het verdrag Op 20 augustus 2013 jongstleden is het Maritiem Arbeidsverdrag (MAV) in werking getreden. Omdat de zeescheepvaart van oudsher een internationale bedrijfstak is, vindt er binnen die bedrijfstak internationale concurrentie op (onder meer) arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden plaats. Met het oog daarop heeft de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) op 23 februari 2006 het MAV […]

1. Inleiding Afgelopen donderdag (24 januari 2013) plaatste de Raad voor de Rechtspraak een bericht op rechtspraak.nl met als strekking dat gespecialiseerde rechtspraak geen oplossing voor alles is. Sterker nog, voor het overgrote deel van de rechtspraak is volgens de Raad geen specialistische kennis nodig. Er zijn wel gespecialiseerde rechters. Zo kennen we onder meer […]

1.         De wetgeving en rechtspraak van de Hoge Raad 2012 in vogelvlucht De eerste weken van januari geven altijd aanleiding het voorgaande jaar te analyseren en samen te vatten. Wat is er nu precies allemaal gebeurd in het afgelopen jaar? In deze blog schets ik een kort overzicht. Het jaar 2012 is het jaar van […]


Erasmus School of Law

In een werkstad als Rotterdam is arbeidsrecht elke dag onderwerp van discussie. Een in arbeidsrechtelijke vraagstukken gespecialiseerde sectie kan dan ook niet ontbreken binnen Erasmus School of Law te Rotterdam. De sectie Arbeidsrecht is een jong en dynamisch team van arbeidsrechtspecialisten. Blijf op de hoogte van de wervelende dynamiek binnen dit wetenschappelijke vakgebied en het praktische werkveld: het arbeidsrecht volgens de Rotterdamse school!

Decaan ESL

  • Sanne: Ik vind het allemaal ook altijd erg ingewikkeld en kan in mijn ogen zeker makkelijker gemaakt worden [...]
  • Ruud Eisenberger: Wellicht een domme vraag van mijn kant: een voorbeeld: (i) Ktr ontbindt op 15 oktober aovk (ii) tege [...]
  • M.Maasman: Interessant, dit @Sigrid, hartelijk dank voor beantwoording van mijn vraag @Wim, de vraagstukken die [...]
  • Wim Spijker: Deze verwevenheid gaat misschien nog wel verder. Stel dat die opdrachtnemer premies sociale verzeker [...]
  • Sigrid Hemels (hoogleraar belastingrecht EUR): In antwoord op de vraag van M. Maasman hoe een opdrachtgever een beroep aantoont het volgende. Artik [...]